Over ons

KIES DAN HET LEVEN

De website kiesdanhetleven.nl richt zich op verschillende aspecten van het Leven.

1. Promoten van het ‘wonen’ in het woord van God, de Bijbel. De Bijbel lezen geeft Leven i.p.v. dood. Met als ondersteuning de website woonbijbel.nl
2. Herontdekken van de kracht van het Gebed. Het Leven kan niet zonder gebed. Met als ondersteuning de website knierevolutie.nl
3. ProLife, het staan voor het ongeboren Leven gegeven door God.
4. Verleden, heden en toekomst van Israel en het Joodse volk, de oorsprong van al het Leven, de Thora. Israel en het Joodse volk bezien in Profetische Bijbelse Perspectief voor het toekomstige
 Leven.

************************************************************************

CV Bert P. Dorenbos - (ENGLISH)

Drs. Bert .P. Dorenbos Founder and formerpresident and ceo of the Foundation Schreeuw om Leven (Cry for Life) born 1942, married to Willy de Lange, father of four daughters, member of the Free Evangelical Church in Hilversum. 

Bert P. Dorenbos was born in June 21, 1942 and raised in Assen, Holland alongside the railroad where 91.000 Jews were transported from the near by concentration camp Westerbork to Auschwitz and other camps. The Christian Reformed Church of his parents was the former Jewish synagogue available after the war because the Jews of Assen were taken to Auschwitz.

He is married to Willy de Lange and they have four daughters. He studied economy at the Free University in Amsterdam in the 60ties. He was director of the ABN-AMRO Bank real estate project development company. He served 12 1/2 years as CEO of the Evangelical Radio and Television Broadcasting Company (EO) in Holland.

He started in 1985 together with his wife Willy, who is a school teacher, the Cry for Life (Schreeuw om Leven) Foundation, after seeing the video The Silent Scream of Dr. Bernard Nathanson in which is shown with ultrasound what is happening to a baby when aborted.

The goal of Schreeuw om Leven (Cry for Life) is: ‘applying Gods love and his truth to the issues of life’, as abortion, genetic engineering, euthanasia; addiction, drugs, sexual relations and personhood. Cry for Life is helping in its Crisis Pregnancy Center ‘ER IS HULP’ pregnant women who need help before and after an abortion.

He gave over the Cry for Life leadership in 2017 and he left the Board of Cry for Life  May 2019, to stay as honarable chairman

Currently he is focusing his activities on challenging biblereading and the importance of prayer in a prophetic perspective. He founded and is President of the foundation 'KIES DAN HET LEVEN' (Choose Life) Deut. 30:10-20.

His writings are often very innovative, revealing, prophetic and media and action oriented.

He is honorable  Boardmember of the International Right to Life Federation and Boardmember of the Educational Michael and John Job Center in Coimbatore (Sulur) in India to help girlchildren, to abolish girlchilddiscrimination. He has been President of Trans World Radio Netherlands and Belgium.

Drs. Bert P. Dorenbos, Founder and Ex-President Schreeuw om Leven (Cry for Life)

mobile +31 (0)6 51199125

e-mail dorenbos@kiesdanhetleven.nl - internet www.kiesdanhetleven.nl


**************************************************************

CV L.P. Dorenbos - (NEDERLANDS)

Drs. L.P. Dorenbos (Lambertus Pieter, geboren 21 juni 1942), getrouwd met Willy (Wichertje) de Lange, vier dochters, lid van de Vrije Evangelische Gemeente, Hilversum. Studeerde bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit, Amsterdam.

Na een carrière in het bankwezen als onderdirecteur bij het Project Ontwikkelings Bureau Amro-Westland Utrecht en in de media als directeur van de Evangelische Omroep van 1974-1986 heeft hij in 1985 na het zien van de film ‘The Silent Scream’, samen met zijn echtgenote de Stichting Schreeuw om Leven opgericht.

De Stichting Schreeuw om Leven zet zich in om ‘de waarheid en de liefde van God toe te passen op alle terreinen van het leven’. De Stichting zet zich vooral in voor de bescherming van het menselijk leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood. Via de afdeling Er is Hulp wordt hulp verleend aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn of een abortus hebben gehad.

In 2016 heeft hij de dagelijkse leiding van Schreeuw om Leven overgedragen en in 2019 heeft hij de taak als voorzitter van het bestuur neergelegd. Middels de slogan ‘Kies dan het Leven’ (e-mail: dorenbos@kiesdanhetleven.nl) zet hij zich nu in om het lezen van de Bijbel, het ‘wonen’ in het Woord, te bevorderen en de kracht van het gebed te ontdekken. Op de site www.kiesdanhetleven.nl en www.woonbijbel.nl staat het dagelijks Bijbelleesprogramma ‘In twee jaar de Bijbel door’ met dagelijkse notities van L.P. Dorenbos. Op de media website www.kiesdanhetleven.nl staan programma’s  en artikelen van zijn hand.

Hij was en is actief betrokken bij de internationale pro life beweging. In India is hij bestuurslid van het educatief centrum John and Michael Job Center in Coimbatore dat zich inzet om de discriminatie van meisjes in India te bestrijden en abortus aldaar af te schaffen. Van de International Right to Life Federation is hij erelid. Hij is mede oprichter van de Abolition of Abortion Federation. Hij was bestuurslid en voorzitter van de internationale radio organisatie Trans World Radio in Nederland en België. Hij zit in het bestuur van het kerkgenootschap FIRE Holland in Rotterdam en 222 Ministries een media en evangelisatie organisatie voor Iran en Farsisprekenden..