Filémon

23 juli [1]

3

genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Here Jezus Christus.

5

daar ik hoor van uw liefde en van uw trouw, die gij hebt jegens de Here Jezus en al de heiligen,…

25

De genade van de Here Jezus Christus zij met ulieder geest.

Een kleinood. Wat een getuigenis. Filémon is tot geloof gekomen uit de heide­nen. Zijn weggelopen slaaf Onesimus is op de vlucht en komt ook tot geloof. Paulus stuurt Onesimus terug. Filémon krijgt hem niet alleen als slaaf terug, maar nog veel meer, ook als broeder. Wat een wonder.

Paulus, gevangen in Rome, blijft het evangelie rondbazuinen en schrijven. Wat steeds opvalt, zijn de uitgebreide groeten aan het begin en aan het einde. Vers 3: “genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus” en vers 25: “de genade van de Here Jezus Christus zij met ulieder geest.” Zo mogen ook wij onze brieven beginnen en afsluiten.

Wat een genade. Het is uit genade dat we elkaar in Jezus groeten. We vergeten veel. We leven uit de wetten die we ons zelf opleggen. We moeten, mogen, zullen, gaan in de vrijheid leven, omdat we uit genade een kind van God zijn.