3 Johannes: 1-15

10 januari [2]

6

die in tegenwoordigheid der gemeente getuigd hebben van uw liefde;…

10

daar hij met boze woorden tegen ons zwetst;…

11

Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

Waar gaat het dus om. Om het getuigenis van de liefde. Waaraan zullen de mensen zien dat God bij jullie is? Als ze zien dat er liefde is onder elkaar. Dat zien de mensen dus. Wij denken dat het vaak moet gaan met allerlei woorden en daden en activiteiten. Maar het gaat om de liefde. Het gaat om het getuige­nis dat men van ons ziet. En dat is ook vaak zo. Hoe vaak hoort men niet dat buitenstaanders zeggen dat er zo’n goede sfeer heerst als christenen bijeenko­men. We moeten dan ook in die liefde bij elkaar blijven.

De gemeente is een broedplaats van liefde. Dat zie je wel eens onder druk staan. Maar als we het vergelijken met de wereld, dan zien we daar vaak nog veel meer haat en nijd. Dat is niet om het gebrek aan liefde onder ons te ver­bloemen of goed te praten. Neen. We moeten tekens opnieuw het kwade uit ons midden weg doen.

Johannes spreekt hier zeer straf over een of andere lastpak Diotrefes. Die boze woorden spreekt en tegen ons zwetst. Dat is krasse taal. Daar moeten wij ook niet voor terugdeinzen. Daar moeten we de zaak mee ontmaskeren. We moe­ten de dingen bij de naam noemen. We laten zo vaak zo veel zitten en bedek­ken het dan onder het mom van de mantel der liefde. Niet doen. Spreken, en in liefde ontmaskeren. Wat blijft zitten, gaat stinken. Dat weten we allemaal. We kunnen er allemaal voorbeelden van noemen. Dus niet doen. Breng het in het licht. Volg het kwade dus niet na, maar het goede. Waar moeten we vandaag achteraan? Achter het goede!

Johannes

Liefde is een modewoord.
Johannes houdt ervan.
Waarom toch Johannes,
is een keer niet genoeg?
Nee, nee steeds weer

Hij is er niet zo zeker van,
herhalen doet hij weer:
“Wie de liefde niet heeft;”
Heb de liefde toch!
Wat is de liefde dan?

O, nu die geboden weer.
Gevangen wil ik niet.
Maar liefde is je vrijheid,
geniet er van en leef.
Ga uit je cel de vrijheid in.

Wij denken dat het duister is,
daar waar het licht verblindt.
Leugen draait de waarheid tegen,
terwijl zijn geboden wijzen
de richting van de liefde aan.

De liefde is in oorlog met
de zonde in een grote slag.
Aan welke kant staan wij?
Zijn kruisvaan gaat vooraan,
Victorie, achter Hem aan.

Wijd kinderen aan Hem.
Zeg wat zijn liefde is.
Leef zijn geboden voor.
Met Hem het leven door
in zijn engelenkoor.