< Terug

Statenvertaling

Statenvertaling, welke vertaling doet de grondtekst het meeste recht?

Er komen steeds weer nieuwe vertalingen van de Bijbel. Men zegt dat men de Bijbel meer wil laten aansluiten bij het moderne taalgebruik. In werkelijkheid raakt de Bijbel verder verwijderd van de oorspronkelijke betekenis. In deze documentaire wordt duidelijk gemaakt dat onze Statenvertaling het dichtst bij de oorspronkelijke betekenis van de tekst komt. Belangrijk omdat door de eeuwen heen, vooral door de Rooms Katholieke Bijbelvertalingen, afgeweken wordt van de juiste grondteksten. De Rooms Katholieke Kerk heeft altijd strijd gevoerd tegen Bijbelvertalingen die zij niet heeft goedgekeurd. Dat heeft in de geschiedenis er toe geleid dat velen op de brandstapel terechtkwamen, zoals William Tyndale. Nu het Nederlands Bijbelgenootschap in de vertaling van de NBV samenwerkt met de Katholieke Bijbelstichting is waakzaamheid geboden. In deze documentaire wordt gewezen op de noodzaak om bij de juiste grondtekst te blijven. De Statenvertaling wordt van harte aanbevolen. De Stichting Schreeuw om Leven bevordert het lezen van de Bijbel als de belangrijkste weg om staande te blijven in de geestelijke strijd. Zo is er het Schreeuw om Leven Bijbelleesplan 'In twee jaar de Bijbel door' dat wil helpen om elke dag in het Woord van God te 'wonen'.