< Terug

De Bijbel. Hoe oordeelt de geschiedenis erover - Aflevering 09: Bewijs in de Koran zelf deel 1

Bekijk ook de inleiding door Bert Dorenbos.

De Bijbel, het belangrijkste en populairste boek uit de menselijke geschiedenis. Essentieel in het judaïsme, christendom en de islam. Is het betrouwbaar? Vertrouwt u het en zou u het moeten vertrouwen? Doe mee met deze rondleiding door het Brits Museum en de Britse Bibliotheek met Sasan Tavassoli en Jay Smith in "De Bijbel, het hoe oordeelt de geschiedenis erover", Aflevering 09 en 10: Bewijs in de Koran zelf deel 1 en 2.

Introductie

Sasan Tavassoli verwelkomt ons weer in deze gecombineerde versie van de negende en tiende uitzending. Hij vindt het fijn dat we kijken. Hij hoopt dat we genieten van de discussies met dr. Jay Smith. In deze aflevering discussiëren we verder. Laten we meedoen.

Samenvatting

Moslims spreken grote woorden over de Koran. Goed om deze claims in beeld te brengen. Dat kan ook door historische aanspraken in de Koran te onderzoeken. Zowel de Koran als de traditie bevatten net als de Bijbel concrete uitspraken die te onderzoeken zijn. Probleem voor de Koran is dat een openbaring pas tot 300 jaar later opgeschreven werd. In de Bijbel is dit 30 jaar. Dat zijn prangende historische vragen. Is de Koran wel uniek? Kan er niets in zijn schaduw staan? Vergelijk dan Psalm 23 en Soera 10 maar met elkaar. Is de Koran werkelijk superieur? Het blijkt echter de heldere flow van de geschiedenis in de Bijbel versus de onsamenhangende flarden van de Koran te zijn. Relatie versus kilheid.

Ook experts zijn niet positief over de Koran. Is de Koran mooi en volmaakt vanaf het begin? Duidelijk nee, omdat er talloze leenwoorden voorkomen. Is de Koran universeel? Nee, want teksten over vrouwen en erfenis en over geweld tegen vrouwen plaatsen je buiten de hedendaagse tijd. Zeker in vergelijk met wat de Bijbel zegt over vrouwen. Niet alle moslims zien vrouwenteksten daarom als universeel. Zo ook over vrouwen in de rechtbank, over vrouwen als gebruiksvoorwerp en over geweld in de Koran.

Net als onder christenen heb je vrijzinnige, gematigde en orthodoxe moslims. Orthodoxen nemen de Koran serieus. De Koran blijkt uit twee helften te bestaan. Een deel dat geschreven is in Mekka en een deel in Medina wat wordt gezien als twee fasen.

Vanwege tegenspraak in de Koran en verschillen met andere geschriften is de theologie van de abrogatie, de wet van opheffing bedacht. Oudere teksten worden vervangen door jongere teksten. Vredeteksten in Koran zijn mansoekh, dat is zwak en ouder. Jonge teksten zijn gewelddadig en sterker. Voor interpretatie is de context belangrijk en die ontbreekt in de Koran. Vandaar dat elke interpretatie gelijk heeft en moslims het met iedereen, ook met zichzelf oneens zijn. Soera 9, de laatste openbaring in de Koran is extreem gewelddadig, ook tegen christenen. Discriminatie en geweld maken de Koran niet universeel. De enige weg tot zekerheid in de Koran middels het martelaarschap verklaart ook het geweld dat met de islam gepaard gaat. Maar het is schijnzekerheid in de Koran versus werkelijke zekerheid in de Bijbel.

Als moslims zeggen dat de Koran universeel is, moeten wij ze naast prangende historische, ook verontrustende ethische vragen stellen. Hoe kun je het relevant vinden dat je vrouwen moet slaan, de man tweemaal zoveel erft, dat vrouwen geploegd moeten worden en je ze altijd mag gebruiken, dat je de ongelovigen moet bestrijden, doden, belegeren, dat je ze moet onthoofden, dat je hun handen en voeten moet afhakken als ze stelen.

Daarom is het belangrijk dat we kritisch zijn als we de Koran openen net als bij de Bijbel. Moslims zullen ons moeten overtuigen dat dit boek relevant is. Dat is het niet.

De kilheid van het godsbeeld uit de Koran wekt geen vertrouwen. Dit in tegenstelling tot de werkelijke vrede die afstraalt van het Beeld van God uit de Bijbel.

 

Grote woorden over de Koran

In de Westminster Chapel bedankt Sasan Tavassoli Jay Smith dat hij weer bij ons is. Tavassoli zegt dat in gesprekken met moslimvrienden we vaak horen dat de Koran een volmaakt hemels boek is, weergaloos, zonder gebreken en zonder problemen. Vanuit de hemel op aarde gezonden, gekopieerd voor alle generaties en in volmaakte vorm tot ons gekomen. Het enige volmaakte boek volgens moslims. Alle voorafgaande geschriften zijn volgens hen corrupt. Tavassoli vraagt of dat een geloofwaardige aanspraak is, in het licht van recente studies?

Jay Smith bedankt Tavassoli en noemt het goed om hier in de Westminster Chapel te zijn. Hij wil de studenten graag helpen met hun vragen over de Koran en daarom ook de vraag van Tavassoli beantwoorden. De Koran is een boek dat de moslims als weergaloos beschouwen, als volmaakt op elk terrein. Grote woorden. Er zijn veel beweringen over gedaan.

Breng claims in beeld

Het eerste wat Smith zijn studenten adviseert is om al die beweringen op een rijtje te zetten. Vraag moslims wat ze over de Koran zeggen. Dat zijn een aantal dingen. Zo is de Koran volmaakt in zijn opbouw en literaire kwaliteiten. De Koran is uniek, omdat dit het enige boek is dat aanspraak kan maken op het feit dat het door God op aarde gezonden is. De aan de Koran voorafgaande geschriften zijn gezonden naar verschillende profeten, te beginnen met Adam. God zond sinds Adam 125.000 profeten die openbaringen ontvingen, die we nu niet meer hebben.

Zelfs de Tawrat, gezonden naar Mozes ,de Zaboer, gezonden naar David en de Indjil, gezonden naar Isa (Jezus) zijn niet de oorspronkelijke geschriften. Na verloop van tijd zijn deze vervalst. Maar de Koran is uniek volgens de moslims. Het is het enige geschrift dat niet veranderd is. De codex van nu is dezelfde codex die werd samengesteld door Uthman, beweren ze. Dit is de kalief Uthman, halverwege de 7e eeuw, rond 650 n.Chr. waar we het in de vorige aflevering ook over hadden.

Moslims maken nog meer claims. Zo beweren ze dat de grammatica van de Koran volmaakt is. Het Arabisch erin is volmaakt Arabisch. Er staan geen fouten in en geen tegenstrijdigheden. Ze zeggen dat hij volmaakt werd samengesteld.

We moeten al die beweringen afzonderlijk bekijken. Dat noemen we de inwendige kritiek. Je bekijkt dan de beweringen binnen de islam. We ontleden ze en proberen erachter te komen, proberen ons als westerlingen ervan te vergewissen of ze wel juist zijn.

Controleer de historische aanspraken

Dan moeten we nog iets doen. Er is namelijk een nieuwe studie, vooral vanuit Engeland, maar ook vanuit Duitsland, maar toch hier in Londen ontstaan en wel

De Revisionistische School van het Oriëntalisme. Begonnen door dr. John Wansbrough aan de School van Oosterse en Afrikaanse studies in de jaren 70. Hij was niet de eerste, maar hij gaf de eerste aanstoot tot deze school. Via deze studies kijken we naar de historische aanspraken van de Koran.

We keken zo ook naar historische aanspraken van de Bijbel of personen, plaatsen, gebeurtenissen, tijdsperioden die bevestigd worden door criteria buiten de Bijbel: archeologische vondsten, opgravingen, documenten en manuscripten.

Hetzelfde moet gebeuren met de Koran. Deze Engelse Revisionistische School van het Oriëntalisme kwam voort uit de eerder genoemde School van Oosterse en Afrikaanse Studies. Daarin zaten mensen uit de universiteit van Oxford en van Cambridge, met mensen als dr. Patricia Kroner, mensen uit de Princeton-universiteit in Amerika met dr. Michael Cook en dezelfde dr. Kroner. Anderen komen uit Duitsland, zoals dr. Gerd Puin en dr. von Bothmer. Smith kan ons nog andere namen geven, maar dat is nu niet belangrijk. We kunnen later eventueel naar ze verwijzen. Deze onderzoekers vragen zich af: Als de Koran volmaakt werd samengesteld in 650 n.Chr, zoals moslims beweren en dat is het klassieke model en de Uthmanische tekst van vandaag is de oorspronkelijke codex, dan zijn er een aantal vragen.

Ten eerste: Zijn er manuscripten die dat bevestigen?

Ten tweede: Hoe zit het met de historische verwijzingen in de Koran? En daar zijn er heel veel van. Verwijzingen naar bijvoorbeeld de steden Mekka en Medina, naar Mohammed zelf, de omringende volken, de relatie met zijn vrouwen, met de mensen om hem heen. Enzovoorts.

Niet alleen de Koran, maar ook al het andere materiaal dat versmolten is met de islam zoals we die vandaag kennen, moeten we zo bestuderen.

Bronnen voor dit onderzoek

Jay Smith bedoelt hiermee de tradities, de Soenna van de profeet, die je nodig hebt om de Koran te begrijpen.

We spreken dan ook over de Sira, de biografie van de profeet zelf, samengesteld door Ibn Ishaq in 765 n.Chr. en uitgeschreven door Ibn Hisham. Van deze Ibn Hisham zijn we afhankelijk. Die Sira's, die autobiografieën van de profeet werden voor het eerst opgeschreven rond 820-833 n.Chr. Mohammed stierf in 632 n.Chr. En deze autobiografieën zijn dus 200 jaar na de feiten geschreven.

Dan hebben we zo ook de Hadith, de spreuken van de profeet Mohammed zelf, samengesteld door Al-Bukhari en geschreven tussen 850-870 n.Chr. Hier alweer: kijk naar die jaartallen. Meer dan twee eeuwen verschil. Mohammed stierf in 632 n.Chr. Dat is 200-230 jaar na de feiten.

Of neem de tafsir. De tafsir is interessant. Het is de interpretatie, het commentaar waarmee we de Koran begrijpen, geschreven door Al-Tabari die stierf in 923 n.Chr.

En dan natuurlijk de tarikh, de geschiedenis van de hele mensheid tot de tijd van Mohammed zelf, samengesteld door Al-Tabari.

Als de Koran en de tradities zo spreken over een man, over plaatsen en over gebeurtenissen uit de 7e eeuw, kunnen we dan bewijzen vinden buiten de Koran die deze dingen bevestigen? Net zoals we met ons onderzoek naar de Bijbel deden. Vonden we bewijzen buiten de Bijbel? Ja, absoluut. We zagen dat in de rondleiding door het museum in de eerste afleveringen. Er zijn zoveel bewijzen uit Assyrische, Babylonische, Perzische, patriarchale, Davidische perioden, zo heel veel bevestiging! Jay Smith benadrukt dat we zo ook ons hetzelfde af moeten vragen voor de Koran en hij vraagt aan Tavassoli of hij ook niet zoiets zou verwachten.

Bijbel en Koran, een vergelijk

Sasan Tavassoli beaamt dat. Tavassoli vindt het zo interessant om Smith te horen spreken over jaartallen. Hij heeft met veel moslimvrienden gesproken en die wijzen er steeds op dat de evangeliën 30 tot 50 jaar na Jezus geschreven zijn. Hoe kunnen ze het dan nog vertrouwen?

En nu zegt Smith dat de biografie van de profeet Mohammed en zijn spreuken en de commentaren daarop tot meer dan 200 jaar na zijn dood zijn geschreven!  Smith verbetert: 200 tot 300 jaar! Kun je nagaan! Als ze moeite hebben om het evangelie te vertrouwen terwijl er hooguit 50 jaar zit tussen de dood van Jezus en hun compilatie, hoe kunnen ze dan zo makkelijk de biografieën van de moslimschrijvers en de tradities vertrouwen? Dat op zich is al fascinerend.

Jay Smith wijst er op dat dit het voornaamste probleem is dat moslims ontkennen. Laten we het eens analyseren, want wij als kijkers moeten begrijpen wat Tavassoli hier zegt. Alweer, kijk naar de jaartallen. Mensen zeggen dat het Nieuwe Testament gebaseerd is op mondelinge overlevering over een periode van 20-50 jaar. Denk dan aan het onderwijs van Jezus, doorgegeven door Zijn discipelen.

Jay Smith heeft een prachtige vergelijking om het ons uit te leggen. We spraken net over vier soorten tradities rond Mohammed.

 • Zo hadden we het over de Sira, de biografie van Mohammed. Nou, we hebben ook een Sira voor Jezus. Dat zijn de zwarte letters in het Evangelie. Het gaat om Zijn geschiedenis.
 • We hebben ook de Hadith van Jezus, net zoals de Hadith van Mohammed, zijn uitspraken. Zo hebben we ook de uitspraken van Jezus. Dat zijn de rode letters in het Evangelie. Tenminste, voor degenen die een Bijbel hebben met zwarte en rode tekst. Dat zijn de uitspraken van Jezus en daarmee de Hadith van Jezus.
 • De tafsir, de verklaringen, geschreven door Al-Tabari, Baidawi, Zamakhshari en een heel leger aan verdere uitleggers die na de tiende eeuw schreven. Zij verklaren de Koran, want een groot deel van de Koran kun je niet begrijpen. Jay Smith verduidelijkt dit, dat 20% van de Koran voor geen mens te begrijpen is. Zelfs niet door geleerden. ‘Wij weten dat, we horen dat en open de Koran en je ziet zelf het probleem’ benadrukt Jay Smith. Omdat maar liefst een vijfde deel niet wordt begrepen, ga je als moslim dus naar de tradities en in het bijzonder naar de tafsir. Het Nieuwe Testament heeft ook een tafsir. De brieven van Paulus die het Evangelie van Jezus Christus verklaren en becommentariëren. Paulus legt het allemaal uit. Hij zet vanuit het Oude Testament een hele structuur op en omlijst het in een prachtige toepassing, zoals voor de kerk in Efeze, in Filippi en in Korinte. Daar heb je de tafsir van Paulus van het Evangelie van Jezus Christus.
 • De laatste in de tradities is de tarikh, de geschiedenis. De geschiedenis die leidt naar de tijd van Mohammed. Die hebben wij ook. De Handelingenbrief waarin de geschiedenis van de eerste gemeente is vastgelegd.

Hier hebben we dus alle vier soorten in het Nieuwe Testament, de Sira (biografie) en de Hadith (uitspraken) van Jezus, de tafsir (verklaringen) van Jezus in Paulus' brieven en de tarikh (toepassing) in de Handelingenbrief.

Bijbel 30 jaar, Koran 300 jaar

We weten dat deze vier soorten lectuur over de profeet Mohammed voor het eerst geschreven werden van 820 n.Chr. tot 923 n.Chr. De 9e en 10e eeuw dus. Terwijl het allemaal gebeurde in de 7e eeuw, 200 tot 300 jaar later dus.

De Sira, de Hadith, de tafsir en de tarikh van Jezus werden 20 tot 30 jaar na de opstanding van Jezus geschreven en belangrijker nog: door mensen die erbij waren. Ze kenden Jezus. Iedereen kende Jezus nog. Ook de apostelen waren er nog die met Jezus leefden. Johannes kende Jezus. Marcus was er ook bij. Allemaal. Alleen Lucas kende Jezus niet. Hij hoorde het van de ooggetuigen.

Dat is het mooie van de Hadith van Jezus, de Evangeliën in het Nieuwe Testament. Ze werden geschreven terwijl de apostelen nog in Jeruzalem woonden. Daarom zegt Lucas in zijn eerste drie verzen: ‘O, Theofilus, ik heb de taak op mij genomen om te vertellen wat jullie mij verteld hebben. Ik recapituleer jullie verhalen, dus corrigeer me als ik fout zit. Hij schrijft dit aan de apostelen, die 3,5 jaar bij Jezus waren en hoorden wat Hij zei en zagen wat Hij deed. Ze konden het verslag van Lukas dus bevestigen of weerleggen. Dat geeft het Nieuwe Testament een enorme autoriteit, die we niet hebben voor de tradities. Die 20 tot 30 jaar later kunnen we dus accepteren omdat de apostelen allemaal nog in Jeruzalem woonden. Ze verlieten Jeruzalem pas toen de stad verwoest werd in 70 n.Chr.  Ze konden al het geschrevene bevestigen.

Prangende historische vragen voor moslims

Dan nu de prangende vragen voor onze moslim vrienden.

Wie was bij Mohammed toen de tradities geschreven werden?

Wie kende Mohammed nog in de 9e en 10e eeuw?

Wie van hen woonde in hetzelfde gebied als Mohammed?

De tradities van de 9e en 10e eeuw werden niet eens geschreven in Arabië, maar in het huidige Iran en Irak. Kijk maar naar de namen:

Bukhari. Dat is een Perzische naam, geen Arabische naam.

Bukhari ligt in Oezbekistan, dat vroeger bij Perzië hoorde.

Tabari is geen Arabische naam. Tabaristan hoorde ook bij Perzië.

Deze schrijvers van de Koran leefden honderden kilometers verder en honderden jaren later als de profeet Mohammed. Toch twijfelen moslims nooit aan hen. Jay Smith heeft het nog nooit gezien dat moslims twijfelen aan de tradities. Ongelooflijk. Ze twijfelen aan het Nieuwe Testament dat 20-30 jaar later geschreven werd door ooggetuigen, of die het hoorden van ooggetuigen en toch zetten ze geen vraagtekens bij hun eigen tradities. Wij moeten dat echter wel doen. We onderzoeken zo immers ook de Bijbel?

Is de Koran uniek?

Terug naar de Koran, want daar draait het allemaal om. Dat is het boek dat we moeten bespreken. Laten we de aanspraken een voor een bespreken. Laten we beginnen met het idee dat de Koran uniek is.

Laten we teruggaan naar Mishkat al-Masabih, dat is de compilatie van de zes vroegste tradities, of zes Hadiths, die het belangrijkst zijn. In Mishkat al-Masabih staat dit:

'De Koran is het grootste wereldwonder en doet voor niets onder volgens de unanieme beslissing van de geleerden als het gaat om taalgebruik, stijl, retoriek, ideeën en zuiverheid van wetten, die de bestemming van de mens vormgeven.'

‘Wat denk je als je dit hoort?’ vraagt Smith aan Tavassoli. Het is het meest volmaakte boek. Iedereen die onderwezen is, is het daarmee eens.

‘Het boek plaatst zichzelf hiermee op een voetstuk’ zegt Smith. Het is het geweldigste boek ter wereld. Het is ongeëvenaard. De Koran zegt dat letterlijk in Soera 10.

Even tussendoor over het verschil tussen Soera en Aya. Een Soera is een boek, een Aya is een vers. Als Smith zegt: Soera 10, Ayat 37-38, dan zegt hij: Boek nummer 10 (er zijn 114 boeken in de Koran) en de verzen 37 en 38. Dit even voor wie deze verwijzing niet kent.

In Soera 10, Aya 37-38, Soera 2, Aya 23, Soera 17, Aya 88 staat:

'Brengt dan een hieraan gelijke Soerah voort.'

Hiermee wordt bedoeld dat als je de Koran niet vertrouwt, breng dan elk hoofdstuk en elk boek om te vergelijken. Als iemand twijfelt of de Koran niet het Boek der Boeken is.

En zo noemt de Koran zichzelf ook. In Soera 43, Aya 3:

'Dit is in het Boek der Boeken.'

Een van de inwendige aanspraken van de Koran.

Psalm 23 en Soera 10

'Breng dan elk hoofdstuk, elk boek.' Als Jay Smith in debat gaat met een moslimgeleerde over de Koran, dan komt dit vers vroeg of laat naar voren. Een voorbeeld. Smith debatteerde een paar jaar geleden hier op het Trafalgar Square in Londen. Elk jaar rond augustus houden ze daar een bijeenkomst voor de islam, de ‘Rally for Islam’, georganiseerd door Al-Muhajiroun, de meest radicale partij hier in Engeland. Er komen duizenden moslims. Jay Smith ging erheen met zijn team. En hij werd op het podium geroepen door Omar Bakri Muhammad, de oprichter en voorzitter van Al-Muhajiroun. Omar is ook een goede vriend van Jay Smith. Ze kennen elkaar al jaren. Omar wilde spontaan met Smith debatteren. De Koran versus de Bijbel. Dus voerden ze ter plaatse een debat voor duizenden moslims. Het debat verliep voor Omar niet zo gunstig, omdat Jay Smith over meer materiaal beschikte. Tenslotte daagde Omar Jay Smith uit. 'Mr. Smith, u gelooft niet dat de Koran het beste boek ter wereld is.', waarna hij Soera 10, Ayat 37-38 citeerde. 'Laat me één Soera zien dat beter is.'

Jay Smith pakte daarop de Bijbel die hij ook nu in zijn hand houdt. Dat is zijn beproefde zwaard. Deze Bijbel hangt nu zichtbaar uit elkaar omdat Smith hem zo vaak gebruikt. Jay Smith opende deze Bijbel daar op het podium voor duizenden moslims bij Psalm 23, ‘De Heer is mijn Herder’ en sprak heel duidelijk in de microfoon en las alle verzen van Psalm 23. Rustig, luid en duidelijk. Daarna zei hij:

'Laat u me een Soera zien zoals deze die niet onderdoet voor Psalm 23.' Daarna moest Smith het podium verlaten. Waarom? Omdat er geen Soera in de Koran te vinden is die Psalm 23 evenaart.

Wij zeggen niet zoiets superieurs over de Bijbel als zij over de Koran. Wij hebben dat niet nodig. Omdat het er gewoon is. Het gaat niet alleen om Psalm 23. Jay Smith had elke Psalm kunnen kiezen. Hij had ook 1 Korintiërs 13 kunnen nemen of Matteüs 5. Of noem maar op! Tegen zijn studenten zegt Smith: 'Neem je favoriete Bijbelgedeelte als moslims je met Soera 10: 37 - 38 uitdagen en geef ze die Soera uit de Bijbel.' Het is veel beter dan de Koran. De poëzie, de inhoud  en de samenhang van de Bijbel zijn ongeëvenaard.

Is de Koran superieur?

Dat voert ons tot het volgende punt. Moslims beweren dat de Koran superieur is. Literair gezien zou het superieur zijn in de wereld van de boeken. Laten we dat eens bezien. Smith vraagt hierop aan Tavassoli hoe vaak hij de Koran helemaal gelezen heeft. Dat blijkt een keer of tien, twaalf te zijn. Tavassoli las het als moslim in het Perzisch, zijn moedertaal. Welke indruk kreeg Sasan Tavassoli toen van de literaire kwaliteit? Tavassoli viel op dat er weinig samenhang in de verhalen was. Er zaten een paar prachtige gedeeltes tussen, maar in het algemeen sprongen de gedachten van de hak op de tak. Niet gemakkelijk om te volgen. Jay Smith vraagt of Tavassoli wel eens complete verhalen tegenkwam. Dat blijkt vreemd genoeg niet zo te zijn. Tavassoli kan zich herinneren dat het langste verhaal dat over Jozef is. Smith bevestigt dat dit ook het enige complete verhaal in de Koran is. De rest bestaat uit korte gedeeltes die weer verwijzen naar andere delen van verhalen uit de Bijbel of Koran.

‘Zat er chronologie in wat je las in de Koran?’ vraagt Smith aan Tavassoli. Nee, dat blijkt duidelijk niet zo te zijn. De Koran springt van de hak op de tak. Hij begint halverwege een verhaal, maar maakt het verhaal niet af. Een ander verhaal werpt zich ertussen, zonder overgang en zonder enige link met het voorgaande. En zo gaat dat maar door in de Koran. De Koran gaat ervan uit dat je het hele verhaal al kent, want het spreekt over zaken zonder enige introductie. Typerend voor de Koran. Dus als moslims beginnen over de volmaakte literaire stijl van de Koran, staat Jay Smith paf.

Flow versus flarden

De Bijbel heeft dat probleem totaal niet. Wat valt je op als je de Bijbel leest? Dat het samenhangende geschiedenissen zijn van begin tot eind. De Bijbel begint met een historisch kader, de hof van Eden. Het gaat verder met de zondeval, waarna de Bijbel toont hoe God ons door de tijd heen steeds terugroept. Dit is een doorgaande stroom die door het hele Oude Testament loopt. Een duidelijke ‘flow’ van de geschiedenis. Elke profeet voegt iets toe aan deze geschiedenis en dit is nooit in tegenspraak met deze flow in de geschiedenis. Er is overgang en chronologie. Het verhaal begint en eindigt. Het werkt toe naar de in het begin beloofde Messias die afrekent met de zonde. Hij wordt de Zoon des Mensen genaamd, de Zoon van God, de Messias. Ruim 300 profetieën wijzen op Hem als de Beloofde die komst en dan, in het Nieuwe Testament, zien we Hem verschijnen en Zijn Naam is Jezus!

Het is zo'n prachtig boek. Het stroomt, het is doorlopend en het vormt één geheel.

Moslims zeggen dat de Koran beter is, maar Jay Smith kan geen hoofdstuk lezen zonder in de war te raken. Hij ziet geen enkel volledig verhaal en totaal geen chronologie. Dus de superieure aanspraak van de Koran ontzet hem. Hoe kunnen moslims dit staven? De Bijbel is een heldere flow in de geschiedenis vergeleken met de flarden uit de Koran.

Relatie versus kilheid

Jay Smith heeft daarom met enkele mensen uit Zuid-Afrika een aantal teksten ter vergelijking naast elkaar gezet. Smith noemt ons er een paar.

Vergelijk Soera 76:1 (afkomst van de mens is niks waard) eens met 1 Timotheüs 2 (over de voorbede), Lucas 15 (het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon) en Johannes 10 (de Goede Herder). Zo ook Soera 111 (ellendige dood voor de vijanden van Mohammed) met het gebed van Franciscus van Assisi (vrede, liefde, vergeving, eenheid) en Soera 109 (over definitieve kloof) met Psalm 23 (de Heer is mijn Herder die me juist over de kloof brengt). Een prachtige vergelijking is dat.

Een hele mooie vergelijking is ook die van Soera 2 en Soera 4 (over de vrouwen in de Koran), met Efeziërs 5 (over het huwelijksleven). Dan blijkt dat de Koran de vergelijking niet doorstaat. De Bijbel is zo'n prachtig boek. Over literaire kwaliteit gesproken. De Bijbel geeft je niet alleen het probleem, maar ook de oplossing en wijst je altijd op God. De Koran geeft regels en wetten en vaste gebruiken weer die je kil achterlaten, nog steeds op zoek naar God. Fascinerend dus dat moslims beweren dat de Koran het beste en mooiste boek is. Christenen moeten die claims van de Koran beantwoorden. Het beste antwoord als moslims iets beweren, is volgens Jay Smith om dan de Bijbel te laten zien. Want wij hebben het Woord! Dat is het mooie eraan.

Evangelisatie

Moslims zetten zo’n gesprek vaak zelf in gang. Het advies van Smith aan zijn studenten is altijd: Gebruik hun vragen als een platform om het Evangelie te brengen. Al die vragen kunnen leiden tot het Evangelie.

Jay Smith neemt Psalm 23 als voorbeeld. Als hij Psalm 23 leest zoals bij Omar Bakri Muhammad daarnet, dan vraagt hij of hij de mensen mag vertellen over deze God. Hij komt en wandelt met je, offert Zijn Zoon voor je op en wil een relatie met je. Laat ons zo'n God in de Koran zien! Niet alleen de literaire stijl en de boodschap ervan, maar ook het karakter van God dat getoond wordt moeten we ook aan de orde stellen, roept Jay Smith ons op. Zet dan maar de Bijbel en de Koran tegenover elkaar!

Experts over de Koran

Jay Smith wil ons nu voorlezen wat de experts over de Koran zeggen. Is de Koran ook zo geweldig en literair uniek voor mensen die de Koran hun hele leven hebben bestudeerd? Smith gaat nu geen moslims citeren, want wat zij beweren weten we al. Moslims zijn het altijd met de Koran eens. Smith heeft nooit een moslim meegemaakt die dat niet zegt. Want dan hebben ze ook een probleem natuurlijk.

Smith nodigt ons uit om nu neutrale mensen aan het woord te laten. Die niet zeggen dat ze christen of moslim zijn, maar wel de Koran heel goed kennen. Smith wil twee experts citeren en wel uit Duitsland.

De eerste is Theodor Nöldeke. Nöldeke bestudeerde de Koran zijn hele carrière en zei het volgende:

'De Koran is vol chaotische verwarring, niet verheven, stroef van stijl, eentonig en prekerig, retorisch, nooit metrisch en de rijm een moeizaam juk, overbodige breedsprakigheid, de zinsbouw verraadt onbeholpenheid, afmattend in eindeloze herhalingen, zodat dogmatisch vooroordeel een gebrekkige literaire productie verandert in een ongeëvenaard meesterwerk in de ogen van de gelovigen.'

‘Maar zeker niet in de ogen van Nöldeke’ besluit Smith. Schoonheid is weliswaar heel subjectief, maar dit is een neutrale criticus. Nöldeke sprak vloeiend Arabisch en had zijn hele leven de Koran bestudeerd. Aan het eind daarvan kwam hij tot deze conclusie.

Het tweede voorbeeld dat Jay Smith noemt is Salomon Reinach:

'De Koran heeft weinig literaire waarde en staat vol met hoogdravendheid, herhaling, onvolwassenheid, gebrek aan logica en samenhang. Het is vernederend voor het intellect dat dit middelmatige boek talloze commentaren heeft opgeleverd en dat miljoenen mensen er hun tijd aan verspillen.'

Jay Smith zou zoiets nooit zeggen over de Koran en vindt dat hij daar ook het recht niet toe heeft. Tavassoli beaamt ook dat Teinach dit vrij scherp geformuleerd heeft, maar als deze mannen, die hun leven lang de Koran bestudeerd hebben tot deze conclusie komen, hun enige conclusie, hoe kunnen we daar dan tegenin gaan?

Moslims die zeggen dat de Koran echt zo mooi is en geen literaire tekortkomingen heeft, zullen ons daarvan moeten overtuigen. Maar Jay Smith is na al deze jaren niet overtuigd. Deze twee Duitse mannen ook niet. Het helpt daarbij echt niet om het te blijven herhalen, luider en luider. Moslims moeten ons overtuigen.

Ook Tavassoli heeft de bewering dat de Koran zo geweldig is en het meest superieure boek van de wereld, altijd een subjectieve bewering gevonden. Het is zoals we zouden zeggen: ‘Ik heb de knapste vrouw ter wereld.’ Hoe kun je dan zo'n subjectief argument presenteren als een objectief rationeel verweer voor de authenticiteit en autoriteit van de Koran? Daar zit een pijnpunt.

Is de Koran mooi en volmaakt?

We gaan naar het volgende punt dat Jay Smith aan wil snijden in onze vraag of de Koran werkelijk zo mooi en volmaakt is. Moslims beweren ook dat de Koran volmaakt Arabisch gebruikt. De Koran is een Arabisch boek voor Arabische mensen in de Arabische tekst.

Tavassoli wil eerst duidelijk vaststellen dat we ons hier niet op subjectief terrein begeven, maar dat dit is gebaseerd op objectieve criteria om de aanspraken van de Koran te beoordelen.

Leenwoorden

Smith beaamt dat. Er zijn veel studies verricht naar de Arabische taal en woorden. In de Koran staan heel veel woorden die niet Arabisch zijn, maar die ontleend zijn aan andere bronnen. Smith noemt wat voorbeelden voor ons.

 • Het woord insan, dat mensheid betekent of Eden. Er bestaat een Arabisch equivalent: janna. Waarom gebruikten ze insan in plaats van het Arabische equivalent? Insan is een Akkadisch woord.
 • Er staan Assyrische woorden in de Koran, zoals Abraham of soms Ibrahim, terwijl het correcte Arabische woord luidt: Abu Raheem. Waarom gebruikten ze het Arabische woord niet?
 • Nu naar het Perzisch, de moedertaal van Sasan Tavassoli. Denk aan het woord Sirat, dat het pad betekent. Ook hier bestaat een Arabisch equivalent: Altareeq. Waarom dit Perzische woord Sirat? Dat kan Smith ons wel vertellen. Sirat is het woord voor een brug tussen de hemel en de aarde waaronder zich de hel bevindt. Dat wordt aangetroffen in de tekst van Zarathustra. Dat idee komt rechtstreeks uit de tekst van Zarathustra. We bespreken dat later als we kijken naar de bronnen van de Koran.

Zijn de verhalen en de theologie dan ontleend aan andere bronnen? Het antwoord luidt: Ja. En als je het idee ontleent, ontleen je doorgaans ook het woord. Ook al bestaan er equivalenten in je eigen taal. Is de Koran volmaakt Arabisch? Nee.

 • Een ander voorbeeld: Hoor, dat discipel betekent. In het Arabisch: Tilmeeth. Waarom gebruikt de Koran dat woord niet?
 • Of neem het woord Firdaus, de hoogste of 7e hemel. In het Arabisch: Jannah.
 • Het punt dat Smith hier maakt is dat als de Koran volmaakt Arabisch is, waarom er dan al die ontleningen aan andere talen in staan? En er zijn echt woorden uit veel andere talen, Egyptisch, Hebreeuws, Syrisch, Aramees, Ethiopisch en nog meer in de korantekst te vinden.
 • Smith besluit dit lijstje met wat Griekse woorden. Injil is uniek Grieks en betekent het Evangelie. Er bestaat een Arabisch equivalent: Bisharah. Waarom gebruikte de Koran dat niet?

Moslims doen dus deze bewering, maar wij moeten zeggen: Kijk eens goed. Zo'n bewering kun je pas maken als je het kunt onderbouwen. Dit kan niet onderbouwd worden.

...Het vervolg van deze inhoud vind u op aflevering 10: Bewijs in de Koran zelf deel 2
Door naar deel 2 klik hier.

Info: Woonbijbel

DO013 1. Genesis en de rol van de geschiedenis - 28 minuten
DO014 2. Genesis: Ur, Sodom en Gomorra – 28 minuten
DO015 3. De Hittieten, de tijd van David en Assyrische periode – 28 minuten
DO016 4. Koningen en Jesaja – 27 minuten
DO017 5. De Babylonische en Perzische periodes – 25.30 minute
DO018 6. De manuscripten van het Nieuwe Testament – 28.30 minuten
DO019 7. De Britse bibliotheek en de Bijbel – 29 minuten
DO020 8. Bewijs van de Koran – 38 minuten
DO021 9. Bewijs in de Koran zelf, deel 1 – 29 minuten
DO022 10. Bewijs in de Koran zelf, deel 2 – 30 minuten
DO023 11. Boeken in de canon van de Bijbel – 29 minuten
DO024 12. Jezus en Paulus – 28.30 minuten