< Terug

2021-06-22: Het verhaal van een Vlieger - The tale of a Kite

Het verhaal van een Vlieger - The tale of a Kite
Nederlands Ondertiteld


Het was een prachtige dag op een prachtige plaats. Een stadspark, genesteld tussen een stad en de zee. Een frisse wind waaide vanuit de Grote Oceaan. Vroeg in de middag werden diverse vliegers opgelaten in de lucht boven San Diego. Een van die vliegers trok mijn speciale aandacht.Het was een driehoek van nylon met een staart van ruim twintig meter. Ken je de uitspraak 'vlieg toch op!'?Die uitspraak zou een heel nieuwe betekenis krijgen.

Ik keek ingespannen toe, gefascineerd door de kleuren en de wervelende bewegingen recht boven me, een fascinerende combinatie van chaos en choreografie. Na een tijdje kreeg ik het gevoeldat er hier meer aan de hand was dan alleen een verbluffende luchtshow. De grillige baan van deze vlieger deed me denken aan mijn omstandig-heden, de hoogte- en dieptepunten van het leven, die vaak mijn relatiemet God omschrijven.

Er waren dagen dat ik opsteeg in hoop en blijdschap, meestal omdat mijn omstandig-heden precies verliepen zoals ik dat wilde. Mijn vrouw en kinderen waren gezond en gelukkig. Mijn baan gaf me voldoening. Ik had goede vrienden, een betrouwbare auto, wat spaargeld op de bank en een veilig gevoel voor de toekomst. Op die momenten van voldoening leek Gods aanwezigheid reëel en heel dichtbij.

Als mijn emoties zich verhieven en gelijkmatig waren, was het makkelijk om me te vereenzelvigen met het optimisme van Psalm 27.

‘De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Nu heft mijn hoofd zich omhoog. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heer.’

Maar net als iedereen op aarde, is mijn levensreis niet altijd geplaveid met een heldere hemel en een gunstige wind. Waarom? Omdat omstandigheden grillig zijn. Ze kunnen van het ene op het andere moment radicaal veranderen. Ik weet precies hoe dat in zijn werk gaat. Je hoort verschrikkelijk nieuws. Een geliefde heeft nog maar een paar maanden te leven. Je baas heeft besloten om te bezuinigen. Misschien zit er een barst in een vriendschap door een misverstand. Of je voelt je terneergeslagen door smerige politieke spelletjes, door wereldwijde onrust, door een wereld die rondtolt en van zijn as lijkt los te komen. Als ik struikel onder het gewicht van die onvermijdelijke beproevingen, verwoorden de Psalmen ook mijn diepste angsten.

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Ik roep overdag, maar U antwoordt niet, en 's nachts, maar ik vind geen stilte.’

Terwijl de vlieger met grillige bochten bleef dansen, richtte ik mijn aandacht op de stuurman, die de vlieger zo bekwaam liet bewegen. De metafoor werd nog toepasselijker. Het lot van die fragiele vlieger lag volledig in handen van een vakman.

Geen enkele beweging of verandering van koers gebeurde los van zijn kennis en controle. De persoonlijke toepassing lag voor de hand. Hoe ingewikkeld of verontrustend het leven ook lijkt en hoe zwak enafstandelijk mijn geloof ook mag zijn, toch sta ik nooit buiten de waakzame zorg van de God die mij niet alleen in de palm van zijn hand houdt maar die de onrust van moeilijke omstandigheden kan gebruiken om mij dichter bij Hem te brengen.

Toen keek in naar de dunne lijnen die de vlieger en de bestuurder verbonden. Als die verbinding zou verbreken, zouden de gevolgen enorm zijn. Hetzelfde principe is van toepassing op mijn geestelijk leven.Zolang de band tussen Gods genade en mijn hart sterk en levend blijft, heb ik de middelen om de turbulente wind van lijden, verwarring en twijfel te overleven en kan ik er boven uitstijgen.

De uren verstreken snel en een realiteit die ik al lang erkende maar die ik zelden in de armen sloot, werd steeds duidelijker. Een relatie van betekenis met God kan simpelweg niet gebaseerd zijn op hoe de gebeurtenissen in mijn leven zich ontvouwen, want omstandigheden en de emoties die er zo makkelijk door kunnen oplaaien zijn net zo onvoorspelbaar als de baan van een vlieger. Het kan nooit de bron zijn van een onvervalst en blijvend gevoel van innerlijke vrede, die God beloofd heeft in zijn Woord.

‘Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.’ Hebreeën 13:5

‘Want Ik zal aan hun zonde niet meer denken.’ Jeremia 31:34

‘Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken.’ Jesaja 54:10

‘Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven.’ Johannes 11:25

Op een planeet waar benauwdheid en hartzeer feiten van het leven zijn, kan de standvastige, eeuwige hoopwaar we allemaal naar verlangen, ervaren worden van moment tot moment, van dag tot dag, als we door geloof vasthouden aan de volmaakte wijsheid, waarheid en liefde van onze Meesterstuurman, de Schepper en Redder van de wereld.

‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’ Johannes 16:33