< Terug

2020-04-20: Mijn favoriete seizoen - My favorite season

English met Nederlandse ondertitling

NEDERLANDS:
Dit plaatje maakt me altijd blij omdat het me vertelt dat de lente voor de deur staat. Gezien de duisternis van de winter die we net allemaal hebben doorgemaakt, waardeer ik deze boodschap van vernieuwing op een nog dieper niveau dan de afgelopen jaren. Ik ben er meer dan klaar voor om mijn hoofd te verheffen boven de schaduwen van een wereldwijde pandemie, politieke spanningen, economische strijd en raciale onrust die mijn gedachten de afgelopen twaalf maanden vaak hebben beheerst. Het is tijd om me te richten op de enige ware bron van blijvende genezing en hoop in de wereld - de Here God. 
My Faforite Season

ENGLISH:
This image always makes me happy because it tells me that spring is right around corner. Given the darkness of the winter we have all just endured, I appreciate this message of renewal on an even deeper level than years past. I’m more than ready to lift my head above the shadows of global pandemic, political tension, economic struggles, and racial unrest that have often dominated my thoughts during these past twelve months. It’s time to focus on the only true agent of lasting healing and hope in the world – the Lord God.
My Faforite Season