< Terug

33.000 foetussen/baby's die per jaar in Nederland worden weggegooid, ongewenst.

KIES 17 maart bij de TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN  voor het LEVEN of voor de DOOD,  voor je ZEGEN of voor je VLOEK 

De abortus pandemie raast over de wereld. Elke hartslag sterft een kind in de moederschoot. 50 miljoen per jaar. In ons land 30.000 per jaar. In het Oosten, India en China miljoenen en miljoenen en vooral meisjes. 

In ons land zijn sinds de Wet afbreking zwangerschap in 1980 al meer dan anderhalf miljoen kinderen omgekomen in de moederschoot,  wereldwijd al meer dan anderhalf miljard (www.numberofabortions.com).

De Tweede Kamer is op verkiezingsreces voor de verkiezingen van 17 maart aanstaande. God roept te kiezen om abortus, deze kindermoord te stoppen, willen we aan zijn oordeel ontkomen.

De corona pandemie raast al een jaar over de wereld en houdt de mensheid in de greep. Messias Jezus zegt dat rampen, oorlogen en pestilentiën in het laatst der tijden zullen komen (Mattheüs 24).

Corona is dan ook een wake-up call om met abortus en het vergieten van onschuldig bloed te stoppen, omdat anders ook ons bloed zal vergoten worden. 

In  de Tweede Kamer Verkiezingen 17 maart gaat het dus over je keuze tussen het LEVEN of de DOOD, je ZEGEN of je VLOEK. 

Stem dus vóór het LEVEN, opdat jij en je kinderen mogen leven. Lees Deuteronomium 30:19 (het vijfde boek in de Bijbel). 

Zie onderstaande video clip en gedicht over de Schreeuw om leven in India en China.

 

Gedicht 14 februari 2021 L.P. Dorenbos

Een Schreeuw om Leven uit het Oosten

De kinderen van het Oosten schreeuwen

Zij sterven wreed in hun moederschoot

de geboren meisjes lijden heel hun leven

want hun wordt geen waarde toegekend

 

O God, uw ogen doorlopen de ganse wereld

Uw ogen zien de miljarden kinderen lijden

in het Verre Oosten waar twee derde woont

Hun godsdienst is vol met dodelijke draken

De vrouw die Gij zo mooi hebt geschapen

is als een stuk vuil om verbrand te worden

De kinderen sterven in haar moederschoot

en als ze blijven leven levenslang vernederd

 

Maak in uw grote kracht daaraan een einde

Red die wankelen en ten dode gegrepen zijn

Beroof de geringen niet omdat zij arm zijn

Wij staan schuldig want wij wisten het wel

Kunnen wij dit duivels leger ooit verslaan

Het is niet onze maar een strijd des HEEREN

Hij wil de overwinning geven op ons gebed

Heere, wij willen opstaan, in uw kracht gaan

 

Ga Gij vooraan met de banier van het kruis

De kinderen van het Oosten roepen tot U

Hoe lang HEERE dat U ons bloed wreekt

Zend uw Gabriël en Michaël als van ouds

 

Doe nu uw liefde neerdalen in onze harten

Verzamel het leger en red deze kinderen

Geen vernedering van conceptie tot hun graf

Maak de man hun hoofd als Christus de kerk

Dank HEERE dat U uw leger mobiliseert

U hebt ons land door uw woord gezegend

U hebt ons zendeling gemaakt van Leven

Uw kruis leeft en redt de wereld van zonde

'De Bijbel door in twee jaar'

wij lezen vandaag:

Exodus 17:1-18:27 1 Corinthiërs 3:1-23

www.kiesdanhetleven.nl