< Terug

Internationaal Tribunaal voor de schending van de rechten van het kind

HEERE, de kinderen schreeuwen om leven. Wie heeft ooit bedacht om ongeboren kinderen onder het hart van de moeder uit de baarmoeder te snijden. De dieren actie groepen komen op voor de kippen en de varkens. Wereldwijd wordt opgekomen voor walvissen, bedreigde diersoorten en zeehondjes door Greenpeace en de milieubeweging. En wee je gebeente als je (huis)dieren martelt. We willen de flora en de fauna beschermen. Gelukkig. Terecht.
 
Hoe komt het dan toch dat we niet terugdeinzen om wreed, martelend, ongeboren baby’s te doden. Iedereen weet dat dat kindje leeft. We zien het spartelen op de echo. En met de wet in de hand mag je in ons land een ongeboren kindje tot 24 weken doden, terwijl we weten dat dat op de grens van de levensvatbaarheid is buiten de baarmoeder.
 
Een moeder weet dat ze haar kind onder haar hart draagt. Zij kan haar kindje nooit vergeten. Hoeveel verdriet is er niet bij een spontane abortus, een miskraam. Met tien weken is het al een kindje met alles erop en er aan. Geen wonder dat vele moeders hun leven met post abortus rondlopen. Met abortus haalt de moeder de dood, ook in haar eigen leven.
 
Gelukkig zegt onze Grondwet dat ieder, zonder welke vorm van discriminatie dan ook, geboren of ongeboren, recht heeft op de absolute bescherming van zijn of haar leven. En in ons familie recht geldt een ongeboren kindje als geboren als het over bijvoorbeeld erfrecht gaat. Ons strafrecht zegt gelukkig dat moord gestraft wordt. Hoe kan het dan dat met de Wet afbreking zwangerschap (de abortuswet) ongeboren medemensen wel vermoord mogen worden. Niemand heeft toch het recht welke kinderen dan ook als gewenst of ongewenst te verklaren.
 
Met dagelijks honderd abortussen per dag in Nederland; vijftig miljoen per jaar wereldwijd; bij elke hartslag sterft ergens op de wereld een kind door abortus. In Nederland zijn 1.000.000 vrouwen die hun kindje hebben laten aborteren van 1.000.000 vaders die vader zijn van een dood kindje. Wereldwijd missen we meer dan 1 miljard kinderen. In India en China en veel meer landen zijn vooral meisjes slachtoffer door de meisjesdiscriminatie aldaar. En door de wereldwijde kindonvriendelijke bevolkingspolitiek wordt de gezinsgrootte beperkt tot hoogstens twee kinderen. Vele landen lijden dan ook bevolkingskrimp met vergrijzing tot gevolg.
 
Waarom is de Verenigde Naties de organisatie geworden die abortus (onder het mom van reproductive rights) op grote schaal agressief bevordert en financiert, terwijl het zegt voor de mensenrechten op te komen. Hoe is het mogelijk dat de Unesco, die zegt op te komen voor de kinderen meewerkt aan abortus. Wie kan verklaren dat Amnesty International nu officieel het doden van ongeboren kinderen goedkeurt. En waar blijft Greenpeace? Abortus is verworden tot een recht van vrouwen. Een mensenrecht. En aan het ongewenst ongeboren kind wordt geen enkel recht toegekend. Het is geen mens, het is hoogstens een ongeboren rechteloze vrucht.
 
Tribunalen worden gehouden om welke vorm van schending van mensenrechten of van selectie of discriminatie dan ook te veroordelen. In Den Haag in Nederland worden tribunalen opgezet om deze schendingen aan de kaak te stellen. Het International Criminal Court is in Den Haag gevestigd. Het is de hoogste tijd om een Tribunaal op te zetten om de schending van de rechten van de ongeboren medemensen aan de kaak te stellen. Abortus is absoluut een misdaad tegen de menselijkheid. De ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december 1948 verplicht de wereld om een einde te maken aan de schending van deze rechten in de moederschoot.
 
De mensheid, dus wij, worden opgeroepen om dit initiatief met grote spoed te nemen. Het is verheugend dat een groeiend aantal deskundigen met hart voor het leven zich bundelen om deze misdaad tegen de menselijkheid aan de kaak te stellen. Allan Parker van the USA based Justice Foundation and Operation Outcry and Bert P. Dorenbos van  the Holland based pro life organisation Schreeuw om Leven (Cry for Life) are partnering with a growing group of legal, medical and social specialists to prepare this international courtcase. From 5 till 10 December a next consultation is planned in Holland followed up with a session in Washington DC January 21 till 24 2015 and  around March 20 2015 in Jerusalem. Van 5 tot 10 december is een volgende consultatie gepland in Nederland gevolgd door een sessie rond 21 tot 24 Januari in Washington DC en rond 20 maart in Israël. Het wordt tijd dat we dit project verder ter hand nemen.
 
Dit Internationaal Tribunaal voor de Rechten van het Kind staat in het kader van de universele waarden en normen zoals die universeel zijn gegeven en opgetekend in de tien geboden door God, ons aller Schepper, zelf met de hand geschreven. Eén van deze universele levensregels is dat we elkaar niet mogen doden. God haat het vergieten van onschuldig bloed en zegt als je iemands bloed vergiet jouw bloed ook vergoten zal worden. Zo roept het eerste onschuldig vergoten bloed van Abel nog steeds van de aardbodem. Gods hemelse Tribunaal roept ons op om radicaal op te komen voor de universele absolute bescherming van de mens vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood. We leven in een apocalyptische eind(s)t(r)ijd die leidt naar het beloofde eeuwige leven als God zijn Koninkrijk gaat grondvesten dat een einde maakt aan alle ongerechtigheid.

Bert Dorenbos