Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

Bijbelleesplan downloaden

Zoeken in rooster

1 Koningen 7:27-51
Lukas 9:1-17
(even jaar)
1 Koningen 8:1-26
Lukas 9:18-43a
(even jaar)
1 Koningen 8:27-43
Lukas 9:43b-62
(even jaar)
1 Koningen 8:44-66
Lukas 10:1-20
(even jaar)
1 Koningen 9:1-28
Lukas 10:21-42
(even jaar)
1 Koningen 10:1-29
Lukas 11:1-28
(even jaar)
1 Koningen 11:1-13
Lukas 11:29-54
(even jaar)
1 Koningen 11:14-43
Lukas 12:1-12
(even jaar)
1 Koningen 12:1-32
Lukas 12:13-34
(even jaar)
1 Koningen 12:33-13:34
Lukas 12:35-59
(even jaar)
1 Koningen 14:1-31
Lukas 13:1-17
(even jaar)
1 Koningen 15:1-24
Lukas 13:18-35
(even jaar)
1 Koningen 15:25-16:14
Lukas 14:1-14
(even jaar)
1 Koningen 16:15-34
Lukas 14:15-35
(even jaar)
1 Koningen 17:1-24
Inhaaldag
(even jaar)
1 Koningen 18:1-19
Inhaaldag
(even jaar)
1 Koningen 18:20-46
Lukas 15:1-32
(even jaar)
1 Koningen 19:1-21
Lukas 16:1-18
(even jaar)
1 Koningen 20:1-22
Lukas 16:19-31
(even jaar)
1 Koningen 20:23-43
Lukas 17:1-19
(even jaar)
1 Koningen 21:1-29
Lukas 17:20-37
(even jaar)
1 Koningen 22:1-23
Lukas 18:1-14
(even jaar)
1 Koningen 22:24-54
Lukas 18:15-30
(even jaar)
2 Koningen 1:1-2:18
Lukas 18:31-43
(even jaar)
2 Koningen 2:19-3:27
Lukas 19:1-27
(even jaar)
2 Koningen 4:1-37
Lukas 19:28-48
(even jaar)
2 Koningen 4:38-5:27
Lukas 20:1-19
(even jaar)
2 Koningen 6:1-23
Lukas 20:20-40
(even jaar)
Inhaaldag
Lukas 20:41-21:4
(even jaar)
Inhaaldag
Lukas 21:5-38
(even jaar)