Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

Bijbelleesplan downloaden

Zoeken in rooster

2 Kronieken 14:2-15:19
2 Korinthe 7:2-16
(oneven jaar)
2 Kronieken 16:1-17:19
2 Korinthe 8:1-15
(oneven jaar)
2 Kronieken 18:1-19:11
2 Korinthe 8:16-24
(oneven jaar)
2 Kronieken 20:1-21:1
2 Korinthe 9:1-15
(oneven jaar)
2 Kronieken 21:2-22:9
2 Korinthe 10:1-11
(oneven jaar)
2 Kronieken 22:10-23:21
2 Korinthe 10:12-11:6
(oneven jaar)
2 Kronieken 24:1-27
2 Korinthe 11:7-29
(oneven jaar)
2 Kronieken 25:1-26:15
2 Korinthe 11:30-12:10
(oneven jaar)
2 Kronieken 26:16-28:27
2 Korinthe 12:11-21
(oneven jaar)
2 Kronieken 29:1-36
2 Korinthe 13:1-13
(oneven jaar)
2 Kronieken 30:1-31:1
Inhaaldag
(oneven jaar)
2 Kronieken 31:2-32:23
Inhaaldag
(oneven jaar)
2 Kronieken 32:24-33:25
Psalmen 9:1-21
(oneven jaar)
2 Kronieken 34:1-33
Psalmen 10:1-18
(oneven jaar)
2 Kronieken 35:1-27
Psalmen 11:1-7
(oneven jaar)
2 Kronieken 36:1-23
Psalmen 12:1-9
(oneven jaar)
Jeremia 1:1-19
Psalmen 13:1-6
(oneven jaar)
Jeremia 2:1-3:5
Psalmen 14:1-7
(oneven jaar)
Jeremia 3:6-4:4
Psalmen 15:1-5
(oneven jaar)
Jeremia 4:5-31
Psalmen 16:1-11
(oneven jaar)
Jeremia 5:1-31
Psalmen 17:1-15
(oneven jaar)
Jeremia 6:1-30
Psalmen 18:1-20
(oneven jaar)
Jeremia 7:1-28
Psalmen 18:21-30
(oneven jaar)
Jeremia 7:29-8:22
Psalmen 18:31-43
(oneven jaar)
Jeremia 9:1-26
Psalmen 18:44-51
(oneven jaar)
Jeremia 10:1-25
Psalmen 19:1-15
(oneven jaar)
Jeremia 11:1-12:6
Psalmen 20:1-10
(oneven jaar)
Jeremia 12:7-13:27
Handelingen 1:1-11
(oneven jaar)
Jeremia 14:1-22
Handelingen 1:12-26
(oneven jaar)
Inhaaldag
Handelingen 2:1-13
(oneven jaar)
Inhaaldag
Handelingen 2:14-40
(oneven jaar)