Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

Bijbelleesplan downloaden

Zoeken in rooster

Exodus 1:1-2:10
Psalmen 120:1-7
(oneven jaar)
Exodus 2:11-4:17
Psalmen 121:1-8
(oneven jaar)
Exodus 4:18-5:21
Psalmen 122:1-9
(oneven jaar)
Exodus 5:22-6:26
Psalmen 123:1-4
(oneven jaar)
Exodus 6:27-7:25
Psalmen 124:1-8
(oneven jaar)
Exodus 8:1-32
Psalmen 125:1-5
(oneven jaar)
Exodus 9:1-35
Psalmen 126:1-6
(oneven jaar)
Exodus 10:1-29
Psalmen 127:1-5
(oneven jaar)
Exodus 11:1-12:28
Inhaaldag
(oneven jaar)
Exodus 12:29-13:16
Inhaaldag
(oneven jaar)
Exodus 13:17-14:31
1 Korinthe 1:1-17
(oneven jaar)
Exodus 15:1-27
1 Korinthe 1:18-2:5
(oneven jaar)
Exodus 16:1-36
1 Korinthe 2:6-16
(oneven jaar)
Exodus 17:1-18:27
1 Korinthe 3:1-23
(oneven jaar)
Jesaja 1:1-31
1 Korinthe 4:1-21
(oneven jaar)
Jesaja 2:1-22
1 Korinthe 5:1-13
(oneven jaar)
Jesaja 3:1-4:6
1 Korinthe 6:1-11
(oneven jaar)
Jesaja 5:1-6:13
1 Korinthe 6:12-20
(oneven jaar)
Jesaja 7:1-8:10
1 Korinthe 7:1-9
(oneven jaar)
Jesaja 8:11-10:4
1 Korinthe 7:10-24
(oneven jaar)
Jesaja 10:5-34
1 Korinthe 7:25-40
(oneven jaar)
Jesaja 11:1-12:6
1 Korinthe 8:1-13
(oneven jaar)
Jesaja 13:1-14:23
1 Korinthe 9:1-27
(oneven jaar)
Jesaja 14:24-16:14
1 Korinthe 10:1-22
(oneven jaar)
Jesaja 17:1-18:7
1 Korinthe 10:23-11:16
(oneven jaar)
Jesaja 19:1-20:6
1 Korinthe 11:17-34
(oneven jaar)
Inhaaldag
1 Korinthe 12:1-11
(oneven jaar)
Inhaaldag
1 Korinthe 12:12-31
(oneven jaar)