Kies dan het Leven

Zoeken in rooster

Daniël 1:1-21
Mattheüs 27:33-56
(even jaar)
Daniël 2:1-23
Mattheüs 27:57-66
(even jaar)
Daniël 2:24-49
Mattheüs 28:1-20
(even jaar)
Daniël 3:1-30
Psalm 36:1-13
(even jaar)
Daniël 4:1-37
Psalm 37:1-20
(even jaar)
Daniël 5:1-30
Psalm 37:21-40
(even jaar)
Daniël 6:1-29
Psalm 38:1-23
(even jaar)
Daniël 7:1-28
Psalm 39:1-14
(even jaar)
Daniël 8:1-27
Psalm 40:1-6
(even jaar)
Daniël 9:1-27
Psalm 40:7-18
(even jaar)
Daniël 10:1-11:28
Psalm 41:1-14
(even jaar)
Daniël 11:29-12:13
Jona 1:1-17
(even jaar)
Ezra 1:1-2:70
Jona 2:1-10
(even jaar)
Ezra 3:1-4:23
Jona 3:1-10
(even jaar)
Ezra 4:24-6:22
Jona 4:1-11
(even jaar)
Ezra 7:1-8:30
Inhaaldag
(even jaar)
Ezra 8:31-9:15
Inhaaldag
(even jaar)
Ezra 10:1-44
Psalm 42:1-12
(even jaar)
Nehemia 1:1-2:20
Psalm 43:1-5
(even jaar)
Nehemia 3:1-4:23
Psalm 44:1-27
(even jaar)
Nehemia 5:1-6:19
Psalm 45:1-18
(even jaar)
Nehemia 7:1-72
Psalm 46:1-12
(even jaar)
Nehemia 8:1-19
Psalm 47:1-10
(even jaar)
Nehemia 9:1-37
Psalm 48:1-15
(even jaar)
Nehemia 9:38-10:39
Psalm 49:1-21
(even jaar)
Nehemia 11:1-12:26
Psalm 50:1-23
(even jaar)
Nehemia 12:27-47
Psalm 51:1-21
(even jaar)
Nehemia 13:1-31
Psalm 52:1-11
(even jaar)
Inhaaldag
Psalm 53:1-7
(even jaar)
Inhaaldag
Psalm 54:1-9
(even jaar)