Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

9 september 2023

Woord voor de dag
Maar Ik zal hun ten beste gedenken aan het verbond der voorouderen, die Ik uit Egypteland voor de ogen der heidenen uitgevoerd heb, opdat Ik hun tot een God ware; Ik ben de HEERE!
Leviticus 26:45