Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

9 september 2022

Woord voor de dag
Want een ieder huis wordt van iemand gebouwd; maar Die dit alles gebouwd heeft, is God.
Hebreeën 3:4