Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

9 september 2021

Woord voor de dag
Maar gij zult omkomen onder de heidenen, en het land uwer vijanden zal u verteren.
Leviticus 26:38