Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

9 september 2020

Woord voor de dag
Hij vermenigvuldigt de volken, en verderft ze; Hij breidt de volken uit, en leidt ze.
Job 12:23