Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

9 augustus 2022

Woord voor de dag
Alzo regeerde David over gans Israël, en David deed aan zijn ganse volk recht en gerechtigheid.
2 Samuël 8:15