Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

9 juli 2021

Woord voor de dag
Maar Paulus antwoordde: Wat doet gij, dat gij weent, en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor den Naam van den Heere Jezus.
Handelingen 21:13