Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

9 juni 2021

Woord voor de dag
Maar het zal geschieden, als de zeventig jaren vervuld zijn, dan zal Ik over den koning van Babel, en over dat volk, spreekt de HEERE, hun ongerechtigheid bezoeken, mitsgaders over het land der Chaldeeën, en zal dat stellen tot eeuwige verwoestingen.
Jeremia 25:12