Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

9 mei 2023

Woord voor de dag
Dezelve rookte ook in het dal des zoons van Hinnom; en hij brandde zijn zonen in het vuur, naar de gruwelen der heidenen, die de HEERE voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had.
2 Kronieken 28:3