Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

9 mei 2022

Woord voor de dag
Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.
Zacharia 4:6