Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

9 mei 2021

Woord voor de dag
Maar als hij sterk geworden was, verhief zich zijn hart tot verdervens toe, en hij overtrad tegen den HEERE, zijn God; want hij ging in den tempel des HEEREN, om te roken op het reukaltaar.
2 Kronieken 26:16