Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

9 april 2021

Woord voor de dag
En David ging geduriglijk voort, en werd groot, want de HEERE der heirscharen was met hem.
1 Kronieken 11:9