Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

9 februari 2021

Woord voor de dag
En deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den HEERE tot een feest vieren; gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting.
Exodus 12:14