Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

9 november 2021

Woord voor de dag
Rondom achttien duizend; en de naam der stad zal van dien dag af zijn: DE HEERE IS ALDAAR.
Ezechiël 48:35