Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

9 november 2020

Woord voor de dag
Alzo hoorde de koning naar het volk niet; want deze omwending was van den HEERE, opdat Hij Zijn woord bevestigde, hetwelk de HEERE door den dienst van Ahia, den Siloniet, gesproken had tot Jerobeam, den zoon van Nebat.
1 Koningen 12:15