Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

9 oktober 2021

Woord voor de dag
En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;
Kolossenzen 1:17