Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

9 januari 2023

Woord voor de dag
Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van den HEERE uit den hemel.
Genesis 19:24