Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

9 januari 2022

Woord voor de dag
Toen zeide de HEERE tot Mozes: Breng de staf van Aäron weder voor de getuigenis, in bewaring, tot een teken voor de wederspannige kinderen; alzo zult gij een einde maken van hun murmureringen tegen Mij, dat zij niet sterven.
Numeri 17:10