Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

8 september 2023

Woord voor de dag
En als uw broeder zal verarmd zijn, en zijn hand bij u wankelen zal, zo zult gij hem vasthouden, zelfs een vreemdeling en bijwoner, opdat hij bij u leve.
Leviticus 25:35