Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

8 september 2022

Woord voor de dag
Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen.
Hebreeën 2:10