Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

8 september 2021

Woord voor de dag
Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij van de hand mijner vijanden, en van mijn vervolgers.
Psalmen 31:16