Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

8 september 2020

Woord voor de dag
Zult gij de onderzoeking Gods vinden? Zult gij tot de volmaaktheid toe den Almachtige vinden?
Job 11:7