Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

8 augustus 2022

Woord voor de dag
En Uw Naam worde groot gemaakt tot in eeuwigheid, dat men zegge: De HEERE der heirscharen is God over Israël; en het huis van Uw knecht David zal bestendig zijn voor Uw aangezicht.
2 Samuël 7:26