Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

8 juni 2020

Woord voor de dag
Alzo zult gij het onschuldig bloed uit het midden van u wegdoen; want gij zult doen, wat recht is in de ogen des HEEREN.
Deuteronomium 21:9