Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

8 mei 2023

Woord voor de dag
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.
2 Korinthe 12:9