Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

8 mei 2022

Woord voor de dag
Want de koning vertrouwt op den HEERE, en door de goedertierenheid des Allerhoogsten zal hij niet wankelen.
Psalmen 21:8