Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

8 april 2021

Woord voor de dag
Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u niet van boven gegeven ware; daarom die Mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde.
Johannes 19:11