Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

8 februari 2021

Woord voor de dag
Doch de HEERE verstokte Farao's hart, dat hij de kinderen Israëls niet liet trekken.
Exodus 10:20