Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

8 december 2023

Woord voor de dag
En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.
Openbaring 21:5