Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

8 november 2022

Woord voor de dag
En zijn zoon zal Ik een stam geven; opdat Mijn knecht David altijd een lamp voor Mijn aangezicht hebbe in Jeruzalem, de stad, die Ik Mij verkoren heb, om Mijn Naam daar te stellen.
1 Koningen 11:36