Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

8 november 2021

Woord voor de dag
Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
Openbaring 3:11