Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

8 oktober 2021

Woord voor de dag
Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;
Kolossenzen 1:13