Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

8 oktober 2020

Woord voor de dag
De HEERE bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jakob.
Psalmen 87:2