Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

8 januari 2023

Woord voor de dag
Zou iets voor den HEERE te wonderlijk zijn? Ter gezetter tijd zal Ik tot u wederkomen, omtrent dezen tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben!
Genesis 18:14