Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

8 januari 2022

Woord voor de dag
Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.
1 Johannes 5:13