Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

7 september 2023

Woord voor de dag
In Uw hand beveel ik mijn geest; Gij hebt mij verlost, HEERE, Gij, God der waarheid!
Psalmen 31:6