Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

7 september 2022

Woord voor de dag
Ben ik oprecht, zo acht ik toch mijn ziel niet; ik versmaad mijn leven.
Job 9:21