Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

7 augustus 2024

Woord voor de dag
Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.
Galaten 3:26