Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

7 augustus 2022

Woord voor de dag
En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.
Galaten 3:29