Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

7 juni 2020

Woord voor de dag
Want het is de HEERE, uw God, Die met u gaat, om voor u te strijden tegen uw vijanden, om u te verlossen.
Deuteronomium 20:4